Χριστούγεννα στην ΄Αφυτο από τον Σύνδεσμο Φίλων Λαογραφίας και Παράδοσης Αφύτου… άναμμα του Δέντρου στην πλατεία … κάλαντα στα σοκάκια της Αφύτου… και από την Γουρουνοχάρα των Χριστουγέννων … έως τα φώτα…