Ο Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Κασσάνδρας (Α.Ο.Δ.Κ) υλοποιεί τα προγράμματα Άθλησης για Όλους με επιτυχία εδώ και 14 χρόνια στις αθλητικές εγκαταστάσεις του.
Κάθε χρόνο και σε συνεργασία με το ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ προγραμματίζει τις απαραίτητες ενέργεις για την υλοποίηση των προγραμμάτων.
Τα προγράμματα χωρίζονται σε Γενικά και Ειδικά. Τα Γενικά αφορούν τις εξής κατηγορίες :

1) Άθληση και Γυναίκα,
2) Άσκηση ενηλίκων,
3) Άσκηση στην Εφηβική Ηλικία,
4) Παιδί και Αθλητισμός,
5) Άσκηση στην Τρίτη ηλικία.
Όσοι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν να ενταχθούν στα προγράμματα αυτά μπορούν να επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα της γραμματείας του Α.Ο.Δ.Κ 2374350167 καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 07:00 έως τις 15:00 ή να επικοινωνήσουν με τον Γυμναστή των Προγραμμάτων στο 6972112478 κ. Ακλίδη Χρήστο.
Τα Ειδικά αφορούν το πρόγραμμα : Άσκηση στις Φυλακές. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα άθλησης τροφίμων πραγματοποιείται από 5/12/2017 και για 8 μήνες έως 31/07/2018 στο κατάστημα κράτησης Αγροτικών Φυλακών Κασσάνδρας σε συνεργασία με τη διεύθυνση του σωφρονιστικού ιδρύματος.

Η δια βίου άθληση αποτελεί μια από τις βασικές συνιστώσες για την ποιοτική διαχείριση και ουσιαστική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου του πολίτη, λαμβάνοντας υπόψη το σύγχρονο τρόπο ζωής και τα αποτελέσματα των ερευνών για τη θετική επίδραση της άσκησης στην υγεία και στην ψυχοκοινωνική κατάσταση του ατόμου. Για την ικανοποίηση των αναγκών άθλησης των πολιτών, σχεδιάστηκαν από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) τα Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.), που αποτελούν τον προνομιακό χώρο σύνδεσης και συνέχειας των άλλων δύο πυλώνων ανάπτυξης του αθλητισμού, τη σχολική φυσική αγωγή και τον αγωνιστικό αθλητισμό. Τα Π.Α.γ.Ο. υλοποιούνται με την κεντρική ευθύνη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού δια της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.), σε συνεργασία με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο. Τ.Α.) και άλλους φορείς, όπως αθλητικές ομοσπονδίες, αθλητικά σωματεία, μορφωτικούς συλλόγους, πολιτιστικούς συλλόγους, αθλητικά κέντρα, φορείς.