Το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο και το τμήμα εξαγωγών “TradeUSA” διοργανώνει στις 18 Δεκεμβρίου το 2nd ExportUSA Forum. Συνεργασία με SFA.

Σήμερα, ύστερα από πολυετή προσπάθεια, οι ελληνικές εταιρίες αντιλαμβάνονται τις δυνατότητες της αγοράς των ΗΠΑ. Παρόλα, αυτά είναι λίγες εκείνες οι επιχειρήσεις που σχεδιάζουν και αντιδρούν στρατηγικά για την ανάπτυξη και διεύρυνση του κύκλου εργασιών τους. Δεδομένου πως η Αμερικανική αγορά είναι απαιτητική και ανταγωνιστική, οι Έλληνες επιχειρηματίες θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν πως ο ανταγωνισμός είναι παγκόσμιος, ακόμα κι αν εμπορεύονται προϊόντα που παράγονται αποκλειστικά στην Ελλάδα και πουθενά αλλού στον κόσμο, όπως ο Κρόκος Κοζάνης και η μαστίχα Χίου.

Λεπτομερής ανάλυση της αγοράς, στοχευμένο στρατηγικό πλάνο, ορθή οργάνωση και πάνω από όλα επιχειρηματικές συνεργασίες είναι το τετράπτυχο της επιτυχίας.
Μάλιστα, η εξαγωγική διαδικασία είναι ένας μαραθώνιος, γεγονός που σημαίνει πως πρέπει οι εταιρίες να επικεντρωθούν στο πώς θα εδραιωθούν στην Αμερικανική αγορά, αναπτύσσοντας το κατάλληλο δίκτυο και όχι να επικεντρωθούν απευθείας στις πωλήσεις. Απαιτείται συνεπώς έρευνα αγοράς, στρατηγική και στοχευμένες ενέργειες για την αποτελεσματική διείσδυση.

Το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο και το τμήμα εξαγωγών “TradeUSA”, αναγνωρίζοντας τις μεγάλες αναπτυξιακές δυνατότητες της αμερικανικής βιομηχανίας τροφίμων και ποτών, διοργανώνει στις 18 Δεκεμβρίου 2017, το 2nd ExportUSA Forum, όπου θα αναλυθεί μαζί με έμπειρους Αμερικανούς εκπροσώπους της αγοράς, όλο το εύρος της βιομηχανίας Τροφίμων & Ποτών, με κύριο άξονα τον μέσο Αμερικανό καταναλωτή και τις συνήθειές του.
Έτσι, μέσα από την πολιτικο-οικονομική σκιαγράφηση των δεδομένων της κοινωνίας και της κοινωνικής διάστασης αυτών, ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στον αντίκτυπο που δημιουργείται στην αγορά Τροφίμων & Ποτών και στη δομή της συγκεκριμένης αγοράς, καθώς επίσης θα αναδειχθεί ο τρόπος και τα πλεονεκτήματα που έχουν να λαμβάνουν οι Ελληνικές επιχειρήσεις μέσω μιας άρτιας συνεργασίας με τους διανομείς των προϊόντων τους. Βέβαια η άρτια συνεργασία, και συνεπώς η διαμόρφωση επιτυχημένων και στοχευμένων εμπορικών στρατηγικών, έχουν ως βασική προϋπόθεση την κατανόηση των διατροφικών συνηθειών αλλά και πώς προκύπτουν οι νέες τάσεις σε καταναλωτικό, προϊοντικό και κυρίως νομοθετικό επίπεδο.

Επιπροσθέτως, ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στα τεχνικά χαρακτηριστικά των νέων κανονισμών του U.S. FDA και πώς επηρεάζουν εμπορικά τα προϊόντα στα supermarkets.

Παράλληλα θα ανακοινωθεί και η ανάπτυξη 3ετούς συνεργασίας του με τη Specialty Food Association (SFA) με κύριους πυλώνες:
1. Εκπαίδευση
i. σεμινάρια για την αγορά των ΗΠΑ(συμπεριλαμβανομένης ηλεκτρονικής πλατφόρμας για webinars)
ii. διάθεση στις ελληνικές επιχειρήσεις των ετήσιων αναφορών της SFA “The State of the Specialty Food industry” και “Today’s Specialty Food consumer”
iii. έκδοση του νέου πιστοποιητικού “SFA Qualified” έπειτα από σχετικές εξετάσεις

2. Εμπορική διασύνδεση μέσω της διοργάνωσης
i. στοχευμένων αποστολών σε ΗΠΑ
ii. field trips αμερικανών buyers σε Ελληνικές παραγωγικές μονάδες
Η συνεργασία των δυο οργανισμών καθιστά το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, μέσω του τμήματος TradeUSA, τον κύριο και πρωταρχικό εκφραστή όλων των δράσεων στην Ελλάδα σε όλα τα επίπεδα εκτός του εκθεσιακού, το οποίο παραμένει αποκλειστική δραστηριότητα του οργανισμού Enterprise Greece, ειδικότερα για το έτος 2018 όπου η Ελλάδα θα είναι “partner country” στις δύο Fancy Food εκθέσεις της SFA, Winter και Summer, όπως ανακοινώθηκε κατά τη διάρκεια του Thessaloniki Summit.