Τις διαδικασίες για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου ολοκλήρωσε το Επιμελητήριο Χαλκιδικής.
Σας παραθέτουμε τη σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες και την συγκρότηση σε σώμα του νέου Δ.Σ.
Α΄ Αντιπρόεδρος

Χούτας Στυλιανός : 21 ψήφοι 18 έγκυρα 3 άκυρα

Β΄ Αντιπρόεδρος

Κρημνιανιώτης Δημήτρης : 15 ψήφοι

Χατζησταματίου-Λεμονιάδου Ελευθερία: 6 ψήφοι

Γενικός Γραμματέας

Τσούφης Θεμιστοκλής: 16 έγκυρα, 3 Λευκά, 2 Άκυρα

Οικονομικός Επόπτης

Χαλκιά Αναστασία: 15 Έγκυρα, 6 Άκυρα
Υπεύθυνος ΓΕΜΙ

Πανανός Θεόδωρος: 14 ψήφοι
Γκλάβας Γιώργος: 7 ψήφοι

Υπεύθυνος Συμβουλευτικής Επιχειρήσεων

Χλιάπας Παναγιώτης: 6 ψήφοι
Καραβανα Μαρια: 15 ψήφοι