ένα γερμανικό γνωμικό έλεγε…Η σταθερότητα άραγε είναι ακινησία…?το άκουσε και ο κάδος και μένει σταθερός και ακίνητος…έως πότε όμως …συλλογιέται…μήπως περισσεύει από κανένα μια ρόδα βρε παιδιά…