Σας ενημερώνουμε ότι μετά τις εκλογές που διεξήχθησαν στο Επιμελητήριο Χαλκιδικής την 1, 2 & 3 Δεκεμβρίου 2017 για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου και μετά τη συνεδρίαση του νέου διοικητικού Συμβουλίου την 15η Δεκεμβρίου 2017, η σύνθεση της νέας επταμελούς Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής έχει ως εξής :

Πρόεδρος : Κουφίδης Ιωάννης
Α’ Αντιπρόεδρος : Χούτας Στυλιανός
Β’ Αντιπρόεδρος : Κρημνιανιώτης Δημήτριος
Γενικός Γραμματέας : Τσούφης Θεμιστοκλής
Οικονομικός Επόπτης : Χαλκιά Αναστασία
Υπεύθυνος ΓΕΜΗ & Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων : Πανανός Θεόδωρος