Τα πρώτα χιόνια φάνηκαν στις γύρω κορυφές του Πολύγυρου …