Ο «Σύνδεσμος φίλων Λαογραφίας και Παράδοσης Αφύτου» διοργανώνει τις γιορτές για τα Χριστούγεννα στην όμορφη ΄Αφυτο…