Το Ν.Π.Δ.Δ του Δήμου Σιθωνίας« Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» καλεί με ανοιχτή πρόσκληση την υποβολή αίτησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την μίσθωση του κυλικείου του Κ.Α.Π.Η Συκιάς.