Το στιγμιότυπο στάλθηκε από την φίλη Σόνια  με το σχόλιο…

Κόμβος Νέων Μουδανιών…Τι θα γίνει με αυτό το σημείο του οδικού δικτύου  παιδιά …

…και εμείς συμφωνούμε με το σχόλιο και αναμεταδίδουμε …χωρίς παρατηρήσεις…απλά είμαστε εδώ και όταν υπάρχουν αποστολές μηνυμάτων του είδους αυτού…είμαστε  πάντα εδώ …σαν βήμα προβολής θεμάτων της καθημερινότητας όλων μας…

Το στιγμιότυπο στάλθηκε από την Σόνια Γκιρτζιμάνη