Την Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου και ώρα 15:30 στην αίθουσα του πολιτιστικού συλλόγου, η Βάση Ετοιμότητας Σάρτης του Ο.Φ.Κ.Α.Θ διοργανώνει ομιλία-παρουσίαση με θέμα “Πρόληψη και αντιμετώπιση αστικής πυρκαγιάς και ορθή χρήση πυροσβεστικών μέσων”.
Μετά και τα τελευταία γεγονότα θεωρούμε καθήκον μας να σας ενημερώσουμε για την πρόληψη και αντιμετώπιση μιας ανεπιθύμητης φωτιάς στον χώρο του σπιτιού του αυτοκινήτου της δουλειάς ή ακόμα ακόμα στον γειτονά μας.
Η παρουσίαση ειναι ανοιχτή για όποιον επιθυμεί να την παρακολουθήσει.