Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης… Σήμερα καταβάλλεται στους δικαιούχους…

    Σήμερα Παρασκευή, καταβάλλεται  σε 288.928 δικαιούχους. το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης…
    Η συγκεκριμένη καταβολή αφορά τις αιτήσεις που εγκρίθηκαν έως τις 30 Νοεμβρίου  και γίνεται νωρίτερα από το προκαθορισμένο, λόγω των εορτών.
    Στις περιπτώσεις που το συνολικό καταβαλλόμενο ποσό είναι ίσο με ή υπερβαίνει τα 100 ευρώ ανά μήνα, η πληρωμή του κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης θα πραγματοποιηθεί με πίστωση εξ’ ημισείας στο λογαριασμό και στην προπληρωμένη κάρτα αγορών.
    Η προπληρωμένη τραπεζική κάρτα του δικαιούχου μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς κανένα περιορισμό για οποιαδήποτε αγορά, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών αγορών.
    Υπενθυμίζεται ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΚΕΑ παραμένει ανοιχτή ώστε οι ενδιαφερόμενοι να την επισκέπτονται και να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους ανά πάσα στιγμή.