Νέα Ρόδα…Κάλαντα στις γειτονιές του χωριού…

    “καλήν εσπέραν άρχοντες…”

    22 Δεκεμβρίου στις 4.00 το απόγευμα στην παλιά αίθουσα του Συλλόγου…