“καλήν εσπέραν άρχοντες…”

22 Δεκεμβρίου στις 4.00 το απόγευμα στην παλιά αίθουσα του Συλλόγου…