Για να σας επισκεφτεί στο σπίτι σας και να παραδώσει στα παιδιά το δώρο τους, επικοινωνήστε μέχρι τις 28 Δεκεμβρίου στα τηλέφωνα 694.087.5737 και 694.465.1604.

Πολιτιστική και Επιμορφωτική Εταιρία Αρναίας…