Το Ίδρυμα Ωνάση προκηρύσσει τα ετήσια Προγράμματα Υποτροφιών προς Έλληνες για σπουδές στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.

Οι σχετικοί όροι και προϋποθέσεις υποβολής αιτήσεων και χορήγησης υποτροφίας αναφέρονται στα κείμενα των αντίστοιχων προκηρύξεων. Παρακαλούμε να μελετήσετε τα κείμενα των προκηρύξεων & το κείμενο των συχνών ερωτήσεων πριν τη συμπλήρωση της σχετικής αίτησης.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών: 28 Φεβρουαρίου 2018.

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ – ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ)
– Προκήρυξη
– Ηλεκτρονική Αίτηση
– Ύλη Εξετάσεων/Ακροάσεων Υποψηφίων στους κλάδους Χορού και Μουσικής
– Υπεύθυνη δήλωση κόστους σπουδών

 

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ)
– Προκήρυξη
– Ηλεκτρονική Αίτηση

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Προγράμματα Υποτροφιών προς Έλληνες:
E-mail: fph@onassis.org

Πρόγραμμα Εξωτερικού: 210 3713 051, 210 3713 053, 210 3713 054 & 210 3713 056

Πρόγραμμα Εσωτερικού: 210 3713 052 & 210 3713 055 & 210 3713 057
Ειδικό Πρόγραμμα Ομίλου Ωνάση: 210 3713055