Η άνοδος της παραγωγής ελαιολάδου μέχρι το 2030 στην ΕΕ θα τροφοδοτήσει τόσο την αυξανόμενη παγκόσμια ζήτηση όσο και την κατανάλωση εντός της ΕΕ, σύμφωνα με την έκθεση προοπτικών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις αγορές του αγροτοδιατροφικού τομέα το διάστημα 2017-2030.

Οι περαιτέρω βελτιώσεις στις υποδομές, που θα γίνουν στον τομέα του ελαιολάδου την περίοδο αυτή, δείχνουν να συμβάλλουν στην αύξηση του όγκου παραγωγής: στροφή ενδέχεται να υπάρξει σε πιο παραγωγικά συστήματα στην καλλιέργεια, με αύξηση της χρήσης αρδευτικών συστημάτων στους ελαιώνες αλλά και επέκταση της καλλιέργειας της ελιάς σε περιοχές όπου καλλιεργούνται παραδοσιακά άλλα φυτά.

Μέχρι το 2030, η παραγωγή ελαιολάδου εκτιμάται ότι θα ανέβει κατά ένα τρίτο σε σύγκριση με το μέσο όρο του 2014-2016. Έντονη αύξηση, κατά 2,3% ανά έτος, προβλέπεται για την Ισπανία και την Πορτογαλία, λόγω επέκτασης των ελαιώνων αλλά και των αρδευόμενων εκτάσεων. Στην Ιταλία, η ανάπτυξη ενδέχεται να φτάσει το 2% ετησίως.

Στην Ελλάδα η παραγωγή προβλέπεται να αυξηθεί με βραδύτερο ρυθμό (+1,1% ετησίως). Η άνοδος στην παραγωγή εκτιμάται ότι θα βασίζεται σε βελτιώσεις στην απόδοση ανά στρέμμα και όχι σε επέκταση των ελαιώνων, όπως και στην Ιταλία. Ωστόσο, διακυμάνσεις μπορούν να εμφανιστούν από χρονιά σε χρονιά λόγω των κλιματικών συνθηκών (ξηρασία), αλλά και πιθανής εκδήλωσης ασθενειών. Οι διακυμάνσεις αυτές θα περιοριστούν στην περίπτωση της χρήσης συστήματος άρδευσης και της εγκατάστασης ελαιώνων πυκνής φύτευσης.

Κατανάλωση
Σταθερή αναμένεται να είναι η κατανάλωση ελαιολάδου εντός της ΕΕ μέχρι το 2030, δεδομένου ότι προβλέπεται μείωση της ζήτησης στις τέσσερις βασικότερες χώρες παραγωγούς (Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα, Πορτογαλία) και παράλληλη αύξηση της κατανάλωσης στις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ. Η κατά κεφαλή κατανάλωση θα παραμείνει χαμηλή εντός της ΕΕ, καθώς υπολογίζεται ότι θα διαμορφωθεί περίπου στο 1,5 κιλό κατά κεφαλή το 2030.

Εξαγωγές-εισαγωγές
Η άνοδος της εξαγωγικής δραστηριότητας της ΕΕ στο διάστημα 2017-2030 εκτιμάται ότι θα συνεχιστεί, δεδομένης της ισχυρής ζήτησης παγκοσμίως σε συνδυασμό με την αύξηση του όγκου παραγωγής της Ένωσης. Ωστόσο, οι εξαγωγές ενδέχεται να αυξάνονται με χαμηλότερους ρυθμούς (3% ανά έτος) σε σχέση με την προηγούμενη δεκαετία (2006-2016), κατά την οποία οι εξαγωγές αυξάνονταν με ρυθμό 4,7% ανά έτος. Οι εισαγωγές στην ΕΕ αναμένεται να παραμείνουν σταθερές μέχρι το 2030. Ως εκ τούτου, η καθαρή εξαγωγική θέση της ΕΕ θα ενισχυθεί περαιτέρω.

Πηγή: agrotypos.gr