Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) η διαδικασία με την οποία καταβάλλεται χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) σε κτηνοτρόφους αιγοπροβάτων και βοοειδών από περιοχές που κηρύχτηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω χιονοπτώσεων κατά τη διάρκεια του χειμώνα του 2016. Αφορά κτηνοτρόφους οι οποίοι δήλωσαν την εκμετάλλευση τους ως αγελαία και βρίσκονται στις περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Αχαΐας, Πιερίας, Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Κιλκίς, Σερρών, Ημαθίας, Πέλλας, Καβάλας, Λέσβου, Έβρου, Εύβοιας, Κοζάνης, Δράμας, Μαγνησίας, Σποράδων, Καρδίτσας, Τρικάλων και Λάρισας, που κηρύχτηκαν από την Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Στην ίδια ΚΥΑ δίνονται de minimis σε κτηνοτρόφους στο νησί του Αγ. Ευστρατίου που κηρύχτηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω ακριδών, καθώς και στην Θάσο λόγω της πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, εκτιμάται ότι οι ενισχύσεις θα καταβληθούν σε 1.650 κτηνοτρόφους της χώρας που υπέστησαν ζημιές λόγω έντονων χιονοπτώσεων και ολικού παγετού, σε 27 κτηνοτρόφους του Αγ. Ευστρατίου λόγω ακριδών και 51 κτηνοτρόφων της Θάσου λόγω της πυρκαγιάς που είχαμε το 2016.

Το ποσό της ενίσχυσης είναι το ίδιο για κάθε δικαιούχο και χορηγείται κατ’ αποκοπή για ένα μήνα, ανάλογα με τις μονάδες ζώων που έχει στην κατοχή του.

Το ποσό της ενίσχυσης ορίζεται σε 0,10 ευρώ ανά αιγοπρόβατο / ημέρα και σε 1 ευρώ ανά βοοειδές / ημέρα.

Η Διεύθυνση Πληροφορικής του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.:
α) πραγματοποιεί διασταυρωτικούς μηχανογραφικούς ελέγχους με βάση τα δηλωθέντα στοιχεία στην δήλωση εκμετάλλευσης – αίτηση ενιαίας ενίσχυσης,
β) ενημερώνει τους εν δυνάμει δικαιούχους για το ποσό της κρατικής ενίσχυσης που μπορούν να λάβουν μέσω διαδικτυακής εφαρμογής στον ιστότοπο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και
γ) συντάσσει καταστάσεις πληρωμής των δικαιούχων

Διαβάστε το ΦΕΚ

Πηγή: agrotypos.gr