Η εκπαιδευτική πλατφόρμα STEMforYouth προσφέρει ελεύθερη πρόσβαση και υποστήριξη εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μαθητών/τριών ηλικίας 12-18 ετών και περιέχει καλά δοκιμασμένες μεθοδολογίες και πρακτικές εκπαίδευσης φυσικών επιστημών σε διάφορα περιβάλλοντα μάθησης, που εφαρμόζονται σε συνδυασμό με θέματα επιστήμης.

Ο εκπαιδευτικός αλλά και κάθε ενδιαφερόμενος/η θα μπορεί ελεύθερα να επισκέπτεται την εκπαιδευτική πλατφόρμα, να αντλεί και να χρησιμοποιεί στην τάξη μία ή περισσότερες «προκλήσεις» μέσα από έξι επιστημονικούς κλάδους: Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Αστρονομία, Εφαρμοσμένη Μηχανική και Ιατρική και μια διεπιστημονική ενότητα (Επιστήμη των Πολιτών στα σχολεία).

Μαθήματα, διαδραστικά παιχνίδια και νέα πρωτότυπα εργαλεία που κάνουν την διδασκαλία της Επιστήμης να μοιάζει με παιχνίδι, είναι μερικά μόνο από τα περιεχόμενα της νέας πλατφόρμας!

Με αυτόν τον τρόπο, οι μαθητές/τριες ανακαλύπτουν δεξιότητες και ταλέντα, μαθαίνουν στην πράξη πώς να φτιάχνουν ή να επεξεργάζονται εφαρμογές STEM και εκπαιδεύονται μέσω της διάδρασης και της ενεργητικής μάθησης.

Επιπροσθέτως, ο επισκέπτης/τρια θα μπορεί να ενημερώνεται για εκδηλώσεις, δρώμενα, pop – up εγκαταστάσεις αλλά και δράσεις – έκπληξη που προγραμματίζονται.

Οι υπηρεσίες παρέχονται στα Αγγλικά, ωστόσο τα θεματικά πεδία Αστρονομίας, Εφαρμοσμένης Μηχανικής, καθώς και επιλεγμένες κατηγορίες από άλλα θεματικά πεδία θα είναι σύντομα διαθέσιμα στα Ελληνικά.

e-dimosio.gr