Έφτασε, πλέον, η εποχή που η τεχνολογία στον αγροτικό τοµέα έχει γίνει αναγκαιότητα και όχι µια απλή επιλογή του κάθε αγρότη µεµονωµένα.

Αυτό αποδεικνύεται από την ανάγκη των δηµόσιων φορέων, όπως τα πανεπιστήµια, να εντάξουν τις νέες τεχνολογίες στον αγροτικό τοµέα και να µυήσουν τους παραγωγούς σε µία πραγµατικότητα µείωσης του κόστους παραγωγής, αύξησης της παραγωγικότητας και προστασίας του περιβάλλοντος.

Αυτή φαίνεται πως είναι η κατεύθυνση και του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, µέσω του προγράµµατος iSQAPER, το οποίο πραγµατεύεται την εκτίµηση της ποιότητας των εδαφών σε σχέση µε την παραγωγικότητα και την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και το ποιες είναι οι τεχνικές που θα βοηθήσουν στα παραπάνω.Με συνεργάτες πανεπιστήµια όπως το Wageningen της Ολλανδίας, που πρωτοστατούν στην ενσωµάτωση της τεχνολογίας στο χωράφι, το Γεωπονικό Πανεπιστήµιο αναλύει και καταγράφει επιτόπου στον αγρό µια σειρά δεικτών που είναι υπεύθυνοι για την ποιότητα του εδάφους και την αύξηση της παραγωγικότητας.

«Συνεργαζόµαστε µε παραγωγούς στην Κρήτη, όπου µε τη βοήθειά τους καταγράφουµε στο χωράφι τους τις πρακτικές που ακολουθούν, αλλά και την ποσότητα των εισροών που χρησιµοποιούν», αναφέρει στην «ΥΧ» ο Κωνσταντίνος Κοσµάς, καθηγητής στο Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών και συµµετέχων στο πρόγραµµα. Από την εξαγωγή των αποτελεσµάτων θα δηµιουργηθεί ένα εργαλείο το οποίο θα µπορεί να χρησιµοποιεί ο κάθε παραγωγός µεµονωµένα στο χωράφι του από το κινητό του. «Το application θα δίνει πρακτικές συµβουλές στον αγρότη και τεχνικές µέσω των οποίων θα καταγράφεται η ποιότητα του εδάφους του, οι πρακτικές που θα πρέπει να ακολουθήσει για τη διατήρηση ή την αύξησή της αλλά και οι ποσότητες εισροών που θα πρέπει να χρησιµοποιήσει», τονίζει ο κ. Κοσµάς.

Ενσωµάτωση τεχνολογιών στο χωράφι
«Υπάρχουν αγρότες που ενδιαφέρονται πάρα πολύ και είναι γνώστες των νέων τεχνολογιών. Υπάρχει, όµως, και µια οµάδα αγροτών, οι οποίοι δυσκολεύονται να τις χρησιµοποιήσουν», αναφέρει ο κ. Κοσµάς. Για αυτόν τον λόγο είναι πολύ σηµαντικό δηµόσιοι φορείς, όπως τα πανεπιστήµια, να κάνουν σταθερά βήµατα προς αυτή την κατεύθυνση, ώστε να εντάξουν τις νέες τεχνολογίες στον αγροτικό τοµέα. Η «ένταξη» αυτή θα προσφέρει καινούργια δεδοµένα, νέες τεχνικές, µείωση του κόστους και εφαρµογή ευρωπαϊκών πρακτικών προσαρµοσµένες στην ελληνική πραγµατικότητα», καταλήγει ο καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών.

Πηγή: ypaithros.gr