Μέσα στον Ιανουάριο θα δημοσιευτεί η νέα προκήρυξη του ΑΣΕΠ μετά από απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών για 8.171 μόνιμους υπαλλήλους σε όλους τους δήμους της χώρας,

Στη συγκεκριμένη προκήρυξη του ΑΣΕΠ  που αφορά στην πρόσληψη 8.171 μόνιμων υπαλλήλων για την   Χαλκιδική προκηρύσσονται συνολικά 234 θέσεις σε 4 δήμους

Οι ειδικότητες που θα ζητηθούν στην προκήρυξη είναι: διοικητικοί, γραμματείς, επιστάτες καθαριότητας, επόπτες καθαριότητας, εργάτες ύδρευσης, οδοκαθαριστές, εργάτες γενικών καθηκόντων, συνοδοί απορριμματοφόρου, χειρώνακτες, καθαριστές εξωτερικών χώρων, καταμετρητές, εργάτες ύδρευσης, εργάτες φυλακών, ηλεκτρολόγοι, ηλεκτροτεχνίτες, μηχανικοί αυτοκινήτων, κλητήρες, οδηγοί αυτοκινήτων, οδηγοί απορριμματοφόρου, οδηγοί λεωφορείων, προσωπικό καθαριότητας, σχεδιαστές δομικών έργων, τεχνίτες, υδραυλικοί, σιδηρουργοί, φύλακες, χειριστές μηχανημάτων κ.ά. Με βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις της προκήρυξης οι τωρινοί συμβασιούχοι στην καθαριότητα των δήμων θα λάβουν μπόνους 17 μορίων ανά μήνα εμπειρίας και για σύνολο 24 μηνών

Οι απολαβές των υπαλλήλων που θα προσληφθούν από τους δήμους θα καλύπτονται από τους δημοτικούς προϋπολογισμούς και συγκεκριμένα μέσω των ανταποδοτικών τελών των δήμων.

Οι Δήμοι και οι θέσεις που θα προκηρυχτούν στην Χαλκιδική είναι…

ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ (51 θέσεις)
ΔΕ 2 ΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ)
ΔΕ 2 ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
ΔΕ 1 ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΣΑΡΩΘΡΩΝ
ΥΕ 1 ΕΡΓΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΔΕ 7 ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΔΕ 8 ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΥΕ 30 ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ (69 θέσεις)
ΔΕ 20 ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΔΕ 9 ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΥΕ 1 ΕΡΓΑΤΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ-ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ
ΥΕ 3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ)
ΔΕ 1 ΟΔΗΓΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ
ΥΕ 27 ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΔΕ 2 ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΣΑΡΩΘΡΩΝ
ΔΕ 2 ΟΔΗΓΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ
ΔΕ 2 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
ΔΕ 2 ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ (48 θέσεις)
ΔΕ 2 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
ΔΕ 4 ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΔΕ 6 ΤΕΧΝΙΤΩΝ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
ΥΕ 32 ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΔΕ 4 ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ (66 θέσεις)
ΥΕ 55 ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΔΕ 6 ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ)
ΔΕ 1 ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ
ΔΕ 2 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
ΔΕ 2 ΕΠΟΠΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Πηγη: Αυτοδιοικηση και dikaiologitika.gr