Με απόφαση του Δήμου Σιθωνίας  θα αποκτήσουν  πρόσβαση σε 4 οργανωμένες παραλίες της περιοχής του άτομα ΑμεΑ  με ένα έργο συνολικού  κόστους 240.000 €
Ειδικότερα εγκρίθηκε από το Δ.Σ. του δήμου Σιθωνίας (9-1-18) η πρόταση χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας» ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών», προϋπολογισμού 240.000 €».
Στόχος του Δήμου αποτελεί η διευκόλυνση προσπελασιμότητας των ΑμεΑ σε οργανωμένες παραλίες .

Η παρέμβαση θα πραγματοποιηθεί στις παρακάτω πολυσύχναστες παραλίες:
1. Παραλία Νικήτης
2. Παραλία Μπανιέρες κεντρική Ν.Μαρμαρά.
3.Παραλία Λιβροχιό Αγ.Νικολάου
4.Παραλία Παράδεισος – στην είσοδο του Ν.Μαρμαρά

Θα προμηθευτούν:

α) Σύστημα καθοδήγησης ατόμων με προβλήματα όρασης.
β) Σύστημα για την πρόσβαση στη θάλασσα ατόμων με κινητικά προβλήματα
γ) Βοηθητικός εξοπλισμός , κινητές τουαλέτες/αποδητήρια για ΑμεΑ, ειδικούς κάδους απορριμμάτων και πληροφοριακές πινακίδες

Δείτε την απόφαση …