Η Ένωση Α.Σ. Χαλκιδικής ενημερώνει με αφορμή την έναρξη της καλλιεργητικής περιόδου 2017 – 2018 τους παραγωγούς που θα υποβάλλουν Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΟΣΔΕ) 2018 με μισθωμένα αγροτεμάχια ότι στα νέα ενοικιαστήρια που θα προσκομίσουν, θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται το ΑΤΑΚ του αγροτεμαχίου του ιδιοκτήτη.

Σε περίπτωση που οι ιδιοκτήτες είναι περισσότεροι από ένας είναι προτιμότερο να επιλέγουν το ηλεκτρονικό ενοικιαστήριο με τη βοήθεια του λογιστή τους καθώς θα πρέπει στο νέο ενοικιαστήριο να αναφέρονται τα στοιχεία του ιδιοκτήτη με τον αριθμό ΑΤΑΚ του αγροτεμαχίου και το ποσοστό ιδιοκτησίας του.

Υπενθυμίζεται ότι τα πρωτότυπα ενοικιαστήρια θα πρέπει να
είναι στη διάθεση του γεωργού από την έναρξη της καλλιεργητικής περιόδου έως το τέλος και μόνο αντίγραφα αυτών έχουν την υποχρέωση να καταθέσουν για τις δηλώσεις ΟΣΔΕ .