Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε», αποφάσισε να εγκρίνει την πρόσληψη εκατό (100) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, πλήρους απασχόλησης και να εγκρίνει τις θέσεις εργασίας του προσωπικού παραγωγής ανά ειδικότητα, με βάση το πιστοποιημένο επαγγελματικό περίγραμμα του ΕΟΠΠΕΠ και τον Κανονισμό Οργάνωσης και Εσωτερικής Λειτουργίας της Εταιρείας και το καθημερινά εκτελούμενο έργο που διαμορφώνεται από τις ιδιαίτερες απαιτήσεις.

Δείτε παρακάτω πως κατανέμονται οι θέσεις…

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΑΕΙ (ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ)   20 άτομα  Αορίστου  Χρόνου Πλήρους  Απασχόλησης
ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ      (ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ)   80 άτομα   Αορίστου Χρόνου  Πλήρους Απασχόλησης