Ο  Δήμος Αριστοτέλη… με αφορμή δημοσίευμα σχετικά με τη διάθεση δαπανών για την τουριστική προβολή του Δήμου εξέδωσε Δελτίο Τύπου στο οποίο αναφέρει τα εξής…

…Με αφορμή το παρακάτω δημοσίευμα σχετικά με τη διάθεση δαπανών για την τουριστική προβολή του Δήμου Αριστοτέλη

http://ergoliptesxalkidikis.blogspot.gr/2018/01/blog-post_46.html

και με σκοπό την ορθή ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τη διαχείριση των κονδυλίων που καταβάλλονται για την προβολή, προώθηση και τουριστική ανάπτυξη του Δήμου, παραθέτουμε προς πάσα κατεύθυνση τα κάτωθι διευκρινιστικά στοιχεία:

Ο «Οργανισμός Τουριστικής Προβολής και Μarketing του Ν. Χαλκιδικής» με τον διακριτικό τίτλο «Τουριστικός Οργανισμός Χαλκιδικής» (ΤΟΧ) είναι Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία (σ.σ. απαγορεύεται η διανομή κερδών στα μέλη του νομικού προσώπου), η οποία, σύμφωνα με την καταστατική της πράξη όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, δίνει τη δυνατότητα στους Δήμους της Χαλκιδικής να συμμετέχουν ως μέλη της, έναντι καταβολής ετήσιας εισφοράς, με σκοπό την προβολή, την τουριστική ανάπτυξη και το τουριστικό marketing του Νομού Χαλκιδικής. Στον Οργανισμό συμμετέχουν όλοι οι Δήμοι του Νομού, η Αντιπεριφέρεια Χαλκιδικής, το επαγγελματικό επιμελητήριο Χαλκιδικής, καθώς και επιμέρους τουριστικές ενώσεις χωρικής αρμοδιότητας του Νομού.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αριστοτέλη, αξιολογώντας το έργο του ΤΟΧ και τα οφέλη που ο Δήμος έχει να αποκομίσει από τη συμμετοχή του σε έναν φορέα που σκοπό έχει τη στοχευμένη προώθηση του τουριστικού προϊόντος της Χαλκιδικής, αποφάσισε ομόφωνα από το έτος 2015, τη συμμετοχή του Δήμου ως τακτικού μέλους, έναντι καταβολής της προβλεπόμενης εκ της καταστατικής πράξης, ετήσιας εισφοράς ποσού 15.000,00€, όπως ισχύει για όλους τους Δήμους της Χαλκιδικής.

Να σημειωθεί, ότι τα οφέλη από τη συμμετοχή του Δήμου Αριστοτέλη στον ΤΟΧ είναι πολλαπλάσια του κόστους της ετήσιας εισφοράς, δεδομένου του μέσω του ΤΟΧ αφενός φιλοξενούμαστε σε όλες τις διεθνείς εκθέσεις που παίρνει μέρος η Αντιπεριφέρεια Χαλκιδικής και αφετέρου, ο ΤΟΧ αναλαμβάνει να καλύπτει μία σειρά από κόστη κάλυψης εκδηλώσεων, τα οποία δεν αποτελούν νόμιμες δαπάνες για έναν δήμο, θεωρούνται όμως απαραίτητες προκειμένου να υλοποιηθούν με αξιοπρέπεια και επιτυχία μεγάλες εκδηλώσεις (πχ. μεταφορά χορευτικών συγκροτημάτων, catering, ενοικίαση καθισμάτων κ.α.).

Κατόπιν υλοποίησης του οράματος της Δημοτικής Αρχής, για την ανακήρυξη με τη σφραγίδα της UNESCO, του έτους 2016 – 2017 ως επετειακού Έτους Αριστοτέλη, με αφορμή τη συμπλήρωση 2400 χρόνων από τη γέννηση του μεγάλου φιλοσόφου και συντοπίτη, Αριστοτέλη του Σταγειρίτη, οι ανάγκες προβολής και προώθησης αυξήθηκαν για τα δύο επόμενα έτη, καθώς ο Δήμος Αριστοτέλη θα αναλάμβανε τη διοργάνωση πλήθους εκδηλώσεων, διεθνών συνεδρίων, ημερίδων, εκπαιδευτικών, πολιτιστικών, αθλητικών και γαστρονομικών εκδηλώσεων και δρώμενων, με στόχο την ανάδειξη της ζωής και του έργου του σπουδαίου Έλληνα φιλοσόφου. Με σκοπό την κάλυψη των αυξημένων αυτών αναγκών, ο κύριος όγκος των οποίων θα υλοποιούνταν εντός του έτους 2016, κρίθηκε απαραίτητη η αύξηση της συμμετοχής στον ΤΟΧ, κατά 20.000,00€, επιπλέον της ελάχιστης προβλεπόμενης ετήσιας εισφοράς.

Συνεπώς, η συνολική συνδρομή που έχει καταβάλει ο Δήμος στον Τουριστικό Οργανισμό Χαλκιδικής για τα έτη 2015, 2016 και 2017 δεν ξεπερνά το ποσό των 65.000,00€, ενώ το φημολογούμενο ποσό της τάξης των 105.000,00€, που παρουσιάζεται στο εν λόγω δημοσίευμα πως δαπανήθηκε προς όφελος του ΤΟΧ, μάλλον μας οδηγεί στο συμπέρασμα πως είτε υπάρχει βασικό έλλειμμα «στοιχειωδών αριθμητικών γνώσεων» εκ μέρους του συντάκτη του συγκεκριμένου άρθρου, είτε κακόβουλα επιχειρείται η δημιουργία κλίματος εντυπώσεων, κάνοντας χρήση άστοχης κριτικής, βασιζόμενη σε επιφανειακή εκτίμηση δημοσιευμένων πράξεων και στοιχείων του Δήμου. Άλλωστε, η ετήσια εισφορά υπέρ της ως άνω αστικής εταιρίας, διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 267 του Ν 3463/2006, δεν θεωρείται επιχορήγηση και η καταβολή της είναι νόμιμη.

Επισημαίνεται ότι η Δημοτική Αρχή του Δήμου Αριστοτέλη έθεσε εξαρχής προτεραιότητα την ανάδειξη της περιοχής, ως μοναδικού τουριστικού προορισμού, με το συνδυασμό των πολλών και διαφορετικών συγκριτικών πλεονεκτημάτων της ΒΑ Χαλκιδικής. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, ανασυγκρότησε από το ξεκίνημα της την Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής (η οποία ήταν σε παρατεταμένη αδράνεια επί ετών της προηγούμενης Διοίκησης του Δήμου), με τη συμμετοχή όλων των θεσμοθετημένων φορέων που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό κλάδο της περιοχής (ξενοδόχοι μικροί και μεγάλοι, επαγγελματίες και σύλλογοι επαγγελματιών, τοπικοί φορείς και οργανισμοί), συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου του ΤΟΧ, ως εκπροσώπου του επίσημου οργάνου τουριστικής προβολής της Αντιπεριφέρειας Χαλκιδικής. Να σημειωθεί, ότι στην Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής συμμετέχουν όσοι απλοί πολίτες ή επαγγελματίες εκδηλώνουν το απλό ενδιαφέρον τους να συμμετάσχουν και ειδικά, συμμετέχουν αντιπρόσωποι των μεγαλύτερων ξενοδοχείων της Προ του Άθω περιοχής.

Το αποτέλεσμα της στενής συνεργασίας μεταξύ της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου, με τον ΤΟΧ, καθώς και της αποδοτικότητας της δουλειάς των μελών της Επιτροπής με συγκεκριμένες προωθητικές ενέργειες και κυρίως με την παρουσία τους στις μεγαλύτερες εγχώριες και διεθνείς εκθέσεις, αποτυπώνεται στα αποτελέσματα κάθε έτους, τα οποία δείχνουν συγκριτικά ανοδική τάση στη δημοτικότητα της περιοχής και στην κατ’ επέκταση επισκεψιμότητά της. Στόχος αυτού του δημοτικού θεσμικού οργάνου είναι η μέγιστη δυνατή προβολή του τουριστικού προϊόντος της περιοχής του Δήμου Αριστοτέλη, με έμφαση στην ιστορική και πολιτισμική κληρονομιά του.

Συνεπώς, η άτοπη, κακόβουλη και στείρα κριτική κάθε άλλο παρά εξυπηρετεί το συμφέρον προς την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής. Προς αυτή την κατεύθυνση, κάθε ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα να υποβάλει τις προτάσεις του και να συμμετέχει στις σχετικές διαβουλεύσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην τουριστική αναβάθμιση του Δήμου.

Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής

Δήμου Αριστοτέλη