Σύμφωνα με τη νέα υπουργική απόφαση, η συνταγή χρήσης γεωργικών φαρμάκων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την πώληση επαγγελματικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων (φυτοπροστατευτικών προϊόντων) σε επαγγελματίες αγρότες ή και ψεκαστές.
Οι αγοραστές επαγγελματικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων, στους οποίους μπορεί να εκδοθεί συνταγή χρήσης γεωργικών φαρμάκων, μπορεί να είναι:
• Όσοι είναι κάτοχοι συγκεκριμένων τίτλων σπουδών, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν υποβάλει σχετικό αίτημα με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μέσω της ειδικής ψηφιακής υπηρεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κι έχουν λάβει την σχετική έγκριση,
• Όσοι είναι κάτοχοι πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων και
• λοιπά φυσικά πρόσωπα (μη πιστοποιημένοι χρήστες) υπό την προϋπόθεση ότι η χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που προμηθεύονται γίνεται υπό την επίβλεψη κάποιου πιστοποιημένου χρήστη ο οποίος αναλαμβάνει και την ευθύνη της χρήσης.
H ανάληψη της ευθύνης χρήσης δηλώνεται ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής ψηφιακής υπηρεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Για την χρήση των ψηφιακών υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει αρχικά να εγγραφούν στις ψηφιακές υπηρεσίες ( http://e-services.minagric.gr) για να αποκτήσουν κωδικούς πρόσβασης.
Στη συνέχεια οι ενδιαφερόμενοι πιστοποιημένοι χρήστες, οι οποίοι προτίθενται να αναλάβουν την ευθύνη εφαρμογής (ψεκασμού) επαγγελματικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων για λογαριασμό τρίτων προσώπων (μη πιστοποιημένων χρηστών), εισέρχονται με τους κωδικούς τους στην ψηφιακή υπηρεσία «Χρήση Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων» για να δηλώσουν τα πρόσωπα για τα οποία αναλαμβάνουν την ευθύνη χρήσης ψεκασμού γεωργικών φαρμάκων. Η δήλωση γίνεται με την καταχώρηση του ΑΦΜ του υπό επίβλεψη προσώπου.
Μη πιστοποιημένοι χρήστες, για τους οποίους δεν έχει αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, η ευθύνη εφαρμογής από κάποιον πιστοποιημένο χρήστη, δεν μπορούν να λαμβάνουν συνταγή χρήσης γεωργικών φαρμάκων και απαγορεύεται να τα προμηθεύονται.

Οι μη πιστοποιημένοι χρήστες που ενδιαφέρονται για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Γνώσεων Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο ¨ΔΗΜΗΤΡΑ¨ Αγίου Μάμαντος Χαλκιδικής.
Οι εξετάσεις είναι δωρεάν και ο υποψήφιος επιβαρύνεται μόνο με το κόστος του σχετικού παραβόλου (25,00 ευρώ).
Για την συμμετοχή στις εξετάσεις ο υποψήφιος θα πρέπει :
1) να εκδώσει το σχετικό παράβολο είτε από το ΚΕΠ της περιοχής του, είτε απευθείας σε τράπεζα, είτε μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας www.gsis.gr (e-παράβολο, κωδικός παραβόλου 5936, ποσό 25,00 ευρώ),
2) να το πληρώσει σε οποιαδήποτε τράπεζα,
3) να το προσκομίσει στο Κέντρο ¨ΔΗΜΗΤΡΑ¨ Αγίου Μάμαντος είτε αυτοπροσώπως, είτε με fax στο 23730 91 424, είτε ηλεκτρονικά στο kdagiosmamas@yahoo.gr.

Επιπλέον οι υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν :

1) Για την σωστή προετοιμασία για τις εξετάσεις, οι υποψήφιοι θα πρέπει να επισκέπτονται την σχετική ιστοσελίδα του Υπ.Α.Α.Τ (ppp-usercert.minagric.gr) στην οποία θα βρουν τις σχετικές ερωτήσεις καθώς και ψηφιακή εφαρμογή προσομοίωσης εξετάσεων.
2) Οι υποψήφιοι που δεν έχουν πρόσβαση σε υπολογιστή και διαδίκτυο, μπορούν κατόπιν επικοινωνίας με τον υπεύθυνο του Κέντρου ¨ΔΗΜΗΤΡΑ¨ Αγίου Μάμαντος να λάβουν ενημέρωση σχετικά με τις ερωτήσεις, να προμηθευτούν δωρεάν το βιβλίο με τις σχετικές ερωτήσεις και να κάνουν δωρεάν χρήση της αίθουσας υπολογιστών του Κέντρου.
3) Οι εξετάσεις γίνονται ψηφιακά, με την χρήση υπολογιστή, σε σύνδεση με την αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου και ως εκ τούτου πραγματοποιούνται πάντα εργάσιμες ημέρες και ώρες.
4) Οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν φέρουν μαζί του αποδεικτικά ταυτοπροσωπίας (ταυτότητα, διαβατήριο).
5) Το κάθε τμήμα εξέτασης διαρκεί μια ώρα και υπάρχει επίβλεψη από αρμόδιο υπάλληλο της Δ.Α.Ο.Κ.
6) Η ημερομηνία και η ώρα εξέτασης ορίζονται από τον υπεύθυνο του Κέντρου ¨ΔΗΜΗΤΡΑ¨.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Κέντρο ¨ΔΗΜΗΤΡΑ¨ Αγίου Μάμαντος.
Τηλέφωνο επικοινωνίας : 23730 91 423,
Ηλ. Ταχ. (e – mail): kdagiosmamas@yahoo.gr