Τις πρώτες 559 της μεγάλης προκήρυξης των 8.845 μόνιμων στις ανταποδοτικές υπηρεσίων των δήμων κατανέμει με ΑΠΟΦΑΣΗ της η αναπληρώτρια υπουργός Εργασίας Ράνια Αντωνοπούλου. Πρόκειται για ΥΕ και ΔΕ θέσεις που αφορούν τα προστατευόμενα πρόσωπα του Ν. 2643/98, οι οποίες,  σε αντίθεση με τις υπόλοιπες θα προκηρυχθούν μέσω ΟΑΕΔ.

Αναλυτικά οι θέσεις ανά κατηγορία είναι οι εξής…

Οι Θέσεις στους  Δήμους της Χαλκιδικής είναι … 

ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΑμεΑ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Πολυτέκνων 1
ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Πολυτέκνων 1
ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Τριτέκνων 1

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΑμεΑ 2
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Πολυτέκνων 1
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Έμμεση ΑμεΑ 1
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Τριτέκνων 1

ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Έμμεση ΑμεΑ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Τριτέκνων 1
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑμεΑ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΑμεΑ 1

ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Πολυτέκνων 1
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Έμμεση ΑμεΑ1
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Τριτέκνων 1
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ) Έμμεση ΑμεΑ 1
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ ΔΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑμεΑ 1
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΑμεΑ 2

Για να δείτε την απόφαση και τις θέσεις ανά δήμο…εδώ …

Πηγή:aftodioikisi.gr