28 θέσεις Πρακτικής Άσκησης έχουν ανοίξει στο εξωτερικό στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για τις θέσεις Πρακτικής Άσκησης  …

δείτε εδώ …