Ο Δικαιούχος φορέας Παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών « Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό και Ερευνητικό Κέντρο Αθηνών» ( Φ.Π.Σ.Υ.Υ «Ε.Π.Ε.Κ.Α.») σε συνεργασία με τον Συμπράττοντα/ Εποπτεύοντα Φορέα «Δήμο Αριστοτέλη» υλοποιεί Σχέδιο Δράσης/Πράξη, με τίτλο : «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Αριστοτέλη», στο πλαίσιο του Περιφερειακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», του Άξονα Προτεραιότητας ΑΞ09Β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας- ΕΚΤ» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Η Υλοποίηση της ανωτέρω πράξης αφορά στη χρηματοδότηση/ λειτουργία μίας (1) Δομής παροχής βασικών αγαθών στην περιοχή του Δήμου Παρέμβασης, ενός (1) κοινωνικού παντοπωλείου, για εκείνο το μέρος του τοπικού πληθυσμού που δε μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του στα βασικά αγαθά που προσφέρει η Δομή.

Στόχος της Πράξης είναι η αντιμετώπιση του φαινομένου της ακραίας φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού μέσω της υποστήριξης ομάδων του τοπικού πληθυσμού που πλήττονται ή απειλούνται από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό.

Για πρόσθετη ενημέρωση ή σχετικές πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του δικαιούχου Φορέα (www.epeka.gr) ή να απευθύνονται στα αρμόδια στελέχη του φορέα, Δευτέρα-Παρασκευή, ώρες 09-17.00, στις εξής Δομές Στήριξης:

– Έδρα του Φορέα: Κανάρη 20 Τ.Κ. 10674 Αθήνα, τηλ: 210-3625300, fax : 210-3618341,

email : [email protected]

– Κοινωνικό Παντοπωλείο : Ιερισσός Τ.Κ. 63075

Με εκτίμηση,

Γρ. Επικοινωνίας & Δ. Σχέσεων Δ. Αριστοτέλη