Ο Δήμαρχος του Δήμου Αριστοτέλη κ. Γιώργος Ζουμπάς μιλά στην Χαλκιδική Πολιτική και την Σουζάνα Καζακα για την πρόσβαση στις παραλίες για όλους.

Στον Δήμο Αριστοτέλη η προσβασιμότητα στη θάλασσα και το σύνολο των παραλιών της περιοχής μας θέλουμε να είναι δεδομένα για όλους και για τα ΑΜΕΑ, έτσι ο Δήμος έχει καταθέσει πρόταση στο πρόγραμμα που ανακοινώθηκε από την κυβέρνηση για τις παραλίες…

*Ρεπορτάζ-συνέντευξη : Σουζάνα Καζάκα
*Επιμέλεια Οπτικοακουστικού Υλικού – Φωτογραφίες : Ζωή Γανίτη