Από το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου της Θράκης αναρτήθηκαν οι 39 Θέσεις για Πρακτική Άσκηση στο Εξωτερικό  και αφορούν οποίον ενδιαφερόμενο έχει τα συγκεκριμένα προσόντα που ζητά η κάθε προκήρυξη και μόνο.

Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

Πτυχίο Πανεπιστημίου (1 θέση)
1
Trainee
ECSEL JU
Belgium
DeadLine : 23 Feb 2018
Πτυχίο ΤΕΙ (1 θέση)
1
Trainee
ECSEL JU
Belgium
DeadLine : 23 Feb 2018
Επιστήμες Μηχανικών (22 θέσεις)
1
>PRODUCT CONFIGURATION AND PRICING, CASE IH AND STEYR EUROPEAN MIDDLE…
>CNH INDUSTRIAL FRANCE
Austria
2
>PROJECT ENGINEER H/F
>AKKA INGENIERIE PRODUIT
Belgium
3
> INGÉNIEUR VALIDATION & QUALIFICATION D’ÉQUIPEMENTS H/F
>AKKA INGENIERIE PRODUIT
Belgium
4
>INGENIEUR LABORATOIRE H/F
>VALEO VISION
Belgium
5
>TECHNICAL SALES CONSULTANT HF
>DASSAULT SYSTEMES
Germany
6
>CALIBRATION ENGINEER (M/F)
>Technology and Strategy Engineering
Germany
7
>EMBEDDED SOFTWARE DEVELOPER (M/F)
>Technology and Strategy Engineering
Germany
8
>INGÉNIEUR CONTROLE COMMANDE (/F)
>Technology and Strategy Engineering
Germany
9
>INGÉNIEUR VALIDATION HIL (H/F)
>Technology and Strategy Engineering
Germany
10
>ADVANCED DRIVER ASSISTANCE SYSTEMS (ADAS), SYSTEM VALIDATION ENGINEE…
>Technology and Strategy Engineering
Germany
11
>SYSTEM ENGINEER (M/F)
>Technology and Strategy Engineering
Germany
12
>TEST & VALIDATION ENGINEER (M/F)
>Technology and Strategy Engineering
Germany
13
>INGENIEUR DEVELOPPEMENT SW ET/OU ARCHITECTE SW (H/F)
>Technology and Strategy Engineering
Germany
14
>MATLAB / SIMULINK DEVELOPER (W/M)
>Technology and Strategy Engineering
Germany
15
>SYSTEM INTEGRATION ENGINEER (M/F)
>Technology and Strategy Engineering
Germany
16
>WARRANTY ANALYST HF
>VALEO SYSTEMES DE CONTROLE MOTEUR
Hungary
17
>ENGINEERING SALES MANAGER (H/F)
>MOTEURS LEROY SOMER
Italy
18
>AGENT TECHNICO COMMERCIAL (H/F)
>MIXSCIENCE
Romania
19
>INGENIEUR BUREAU D’ETUDES HF
>MONTUPET SA
Spain
20
>ANGULAR JS DEVELOPPER – GENÈVE
>AMARIS SERVICES SARL
Switzerland
21
>PRODUCTION ENGINEER H/F
>AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS
United Kingdom
22
>RISK ANALYST HF
>HSBC FRANCE
United Kingdom
Επιστήμη Πληροφορικής (6 θέσεις)
1
>TECHNICAL SALES CONSULTANT HF
>DASSAULT SYSTEMES
Germany
2
>EMBEDDED SOFTWARE DEVELOPER (M/F)
>Technology and Strategy Engineering
Germany
3
>MATLAB / SIMULINK DEVELOPER (W/M)
>Technology and Strategy Engineering
Germany
4
>DÉVELOPPEUR C# (VB.NET), VISUAL STUDIO, DB2 (H/F)
>MALTEM
Luxembourg
5
>FULLSTACK DEVELOPPER JAVA&PYTHON HF
>AMARIS SERVICES SARL
Switzerland
6
>BACKEND JAVA DEVELOPPER HF
>AMARIS SERVICES SARL
Switzerland
Οικονομικές Επιστήμες (14 θέσεις)
1
>PRODUCT CONFIGURATION AND PRICING, CASE IH AND STEYR EUROPEAN MIDDLE…
>CNH INDUSTRIAL FRANCE
Austria
2
>JUNIOR BUSINESS MANAGER (H/F)
>ADNEOM TECHNOLOGIES
Belgium
3
>INTERNAL CONTROL OFFICER HF
>SNCF VOYAGES DEVELOPPEMENT
Belgium
4
>ACCOUNTANT HF
>BAXTER SAS
Belgium
5
> SPÉCIALISTE EN MOBILITÉ INTERNATIONALE HF
>ATOS INTERNATIONAL
Belgium
6
>TALENT MANAGER (H/F)
>MALTEM
Belgium
7
>SEE CUSTOMER SERVICE -BUSINESS ANALYST F/M
>L”AIR LIQUIDE SA
Bulgaria
8
>RESPONSABLE ADMINISTRATION DES VENTES H/F
>SENOBLE FRANCE
Germany
9
>BACK OFFICE OFFICER HF
>ENGIE GLOBAL MARKETS
Italy
10
> BUSINESS DEVELOPER B2B JUNIOR (H/F)
>TOUCAN TOCO
Italy
11
>ENGINEERING SALES MANAGER (H/F)
>MOTEURS LEROY SOMER
Italy
12
>BUSINESS DEVELOPER JUNIOR (H/F)
>TOUCAN TOCO
Netherlands
13
>V.I.E ANALYST, TRADED CREDIT RISK CONTROL (RTB) HF
>HSBC FRANCE
United Kingdom
14
>CONTROLEUR DE GESTION H/F
>SOPEMEA
United Kingdom
Γεωπονικές Επιστήμες (2 θέσεις)
1
>PRODUCT CONFIGURATION AND PRICING, CASE IH AND STEYR EUROPEAN MIDDLE…
>CNH INDUSTRIAL FRANCE
Austria
2
>AGREEUR QUALITE (H/F)
>UNION BANANIERE AFRICAINE
Belgium
Επιστήμες Διοίκησης (14 θέσεις)
1
>PRODUCT CONFIGURATION AND PRICING, CASE IH AND STEYR EUROPEAN MIDDLE…
>CNH INDUSTRIAL FRANCE
Austria
2
>JUNIOR BUSINESS MANAGER (H/F)
>ADNEOM TECHNOLOGIES
Belgium
3
>INTERNAL CONTROL OFFICER HF
>SNCF VOYAGES DEVELOPPEMENT
Belgium
4
>ACCOUNTANT HF
>BAXTER SAS
Belgium
5
> SPÉCIALISTE EN MOBILITÉ INTERNATIONALE HF
>ATOS INTERNATIONAL
Belgium
6
>TALENT MANAGER (H/F)
>MALTEM
Belgium
7
>SEE CUSTOMER SERVICE -BUSINESS ANALYST F/M
>L”AIR LIQUIDE SA
Bulgaria
8
>RESPONSABLE ADMINISTRATION DES VENTES H/F
>SENOBLE FRANCE
Germany
9
>BACK OFFICE OFFICER HF
>ENGIE GLOBAL MARKETS
Italy
10
> BUSINESS DEVELOPER B2B JUNIOR (H/F)
>TOUCAN TOCO
Italy
11
>ENGINEERING SALES MANAGER (H/F)
>MOTEURS LEROY SOMER
Italy
12
>BUSINESS DEVELOPER JUNIOR (H/F)
>TOUCAN TOCO
Netherlands
13
>V.I.E ANALYST, TRADED CREDIT RISK CONTROL (RTB) HF
>HSBC FRANCE
United Kingdom
14
>CONTROLEUR DE GESTION H/F
>SOPEMEA
United Kingdom
Επιστήμες:
Πτυχίο Πανεπιστημίου, Πτυχίο ΤΕΙ, Μηχανικών, Πληροφορικής, Οικονομικές, Γεωπονικές, Διοίκησης

Για περισσότερες πληροφορίες εδώ