Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πολυγύρου θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 30 Ιανουαρίου 2018, στις 19:00. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη κοπή πίτας του Δημοτικού Συμβουλίου για το έτος 2018. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα ακόλουθα:

1) Λήψη απόφασης επί της αίτησης περί εξέτασης του τέλους καθαριότητας και φωτισμού σε εποχιακά λειτουργούσες Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΒΟΡΔΟΣ.)

2) Δημοπράτηση του έργου «Αντιπλημμυρικό έργο στο Δ.Δ. Ολύνθου» με αριθμό μελέτης : 7/2011. Το έργο με Κωδικό ΟΠΣ 5002388 χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» (Εισηγ.: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

3) Ένταξη στο πρόγραμμα Δακοκτονίας έτους 2018 (Εισηγ.: ΖΑΓΓΙΛΑΣ)

4) Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής-Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αντιπυρική προστασία προστατευτικού δάσους Γαλάτιστας Δήμου Πολυγύρου (ΑΡ. ΜΕΛ.15/2014) (Εισηγ.: ΣΙΜΩΝΗΣ)

5) Λήψη απόφασης για την ένταξη του Δήμου στο Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων (Εισηγ.: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

6) Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη παραχώρησης 10 μηχανημάτων έργου και οχημάτων από την Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής. (Εισηγ.: ΖΑΓΓΙΛΑΣ)

7) Ορισμός Εκπροσώπων για τη συγκρότηση Επιτροπής Χαρακτηρισμού Παραλιών ως Πολυσύχναστων (Εισηγ.: ΖΑΓΓΙΛΑΣ)

8) Ορισμός Εκπροσώπων για τη συγκρότηση Επιτροπής Θαλασσίων Μέσων Αναψυχής (Εισηγ.: ΖΑΓΓΙΛΑΣ)

9) Έγκριση τροποποιητικής μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την ανανέωση- τροποποίηση της με αριθμ. 645/28-01-2020 ΑΕΠΟ της υφιστάμενης τουριστικής κατασκήνωσης με την επωνυμία «ΣΙΘΩΝ» εκμετάλλευσης Κ. Αγνής Τορτοπίδη στην εκτός σχεδίου περιοχή της Τ.Κ. Μεταμόρφωσης της Δ.Ε. Ορμύλιας του Δήμου Πολυγύρου».

10) Παραχωρήσεις χώρων (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΖΟΥΝΗ ΣΤ.).