ο ήλιος ανέτειλε στις 07:30

και θα δύσει στις  17:45

η Ορθόδοξη Εκκλησία γιορτάζει τη μνήμη …

Εφραίμ του Σύρου. 

†  Οσίου Παλλαδίου.

†  Οσίου Ιακώβου.

†  Αγίων δύο Μαρτύρων.

†  Αγίας μάρτυρος Χάριτος

†  Αγίου μάρτυρος Γεωργίου.

†  Οσίου Εφραίμ.

†  Οσίου Εφραίμ, του εκ Κιέβου.

†  Οσίου Θεοδoσίου της Τότμα.

η Καθολική Εκκλησία γιορτάζει τη μνήμη …

†  Αγίου Θωμά του Ακινάτη.

†  Αγίου Ιουλιανού της Κουένκα, προστάτη των καλαθοποιών.