Tο Διοικητικό Συμβούλιο της Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛΤΑ), κατά την 1736/25.01.2018 (θέμα 3ο) συνεδρίασή του, αφού έλαβε υπόψη την 7/23.01.2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού, τη σχετική πρόταση του Διευθύνοντος Συμβούλου, καθώς και τις απόψεις της Προέδρου και των Μελών του

Την έγκριση πρακτικής άσκησης έως σαράντα (40) φοιτητών – σπουδαστών ΑΕΙ -ΤΕΙ & ΙΕΚ για το έτος 2018, μέγιστης διάρκειας έξι μηνών, σύμφωνα με τους όρους επιλεξιμότητας του προγράμματος πρακτικής άσκησης των ΑΕΙ ή ΤΕΙ & ΙΕΚ που θα ανταποκριθούν στην πρόσκληση.

Την παροχή εξουσιοδότησης στον Διευθύνοντα Σύμβουλο όπως προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της παρούσας.

Την έγκριση της δαπάνης για την πρακτική άσκηση των ανωτέρω φοιτητών -σπουδαστών, η οποία, κατ’ ανώτατο όριο, να ανέλθει στο ποσό των 120.000 € περίπου και να βαρύνει τον ΚΑΔ 60.01.00 του υπό κατάρτιση προϋπολογισμού εκμετάλλευσης έτους 2018.

Η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού να μεριμνήσει για την ένταξη του ανωτέρου ποσού στον Προϋπολογισμό Εκμετάλλευσης έτους 2018.