Συνεργασίες με ρωσικές Περιφέρειες για την υλοποίηση κοινών δράσεων στους τομείς του τουρισμού και του πολιτισμού δρομολογεί η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Οι εν λόγω συνεργασίες ήταν το αποτέλεσμα της επιτυχημένης συμμετοχής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στο τουριστικό φόρουμ «Τόσο διαφορετική Ελλάδα» (24-25 Ιανουαρίου 2018) στη Μόσχα, όπου ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού και Πολιτισμού της Π.Κ.Μ. Αλέξανδρος Θάνος συναντήθηκε με υπουργούς των τοπικών κυβερνήσεων από 21 Περιφέρειες της Ρωσικής Ομοσπονδίας που συμμετείχαν στη συνάντηση και συμφώνησε στην υλοποίηση στοχευμένων διμερών πολιτιστικών και τουριστικών δράσεων.

Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του τουριστικού φόρουμ «Τόσο διαφορετική Ελλάδα», που αποτέλεσε συνάντηση διασύνεδεσης μεταξύ των Περιφερειών της Ελλάδας και της Ρωσίας και διοργανώθηκε από το Υπουργείο Τουρισμού σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού της Ρωσικής Ομοσπονδίας, στο πλαίσιο του «Έτους Τουρισμού Ελλάδας-Ρωσίας 2017-2018», έγιναν οι παρακάτω συμφωνίες:

· Με την Περιφέρεια Vladimir, που αποτελεί μέλος του Χρυσού Δακτυλίου της Ρωσίας, συμφωνήθηκε η διοργάνωση αμοιβαίων fam trips με τουριστικούς πράκτορες και δημοσιογράφους, το πρώτο στη Ρωσία τον Ιούνιο και το δεύτερο στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στις αρχές Οκτωβρίου 2018.

· Με την Περιφέρεια της Μόσχας συμφωνήθηκε η διοργάνωση γαστρονομικής εκδήλωσης στη Μόσχα για την προβολή της μακεδονικής κουζίνας.

· Με την Περιφέρεια Novgorod, στην οποία βρίσκεται η μεγαλύτερη συλλογή αγιογραφιών της Ρωσίας, συμφωνήθηκε η έκθεση της κινητής συλλογής 12 αγιογραφιών, καθώς και η παρουσίαση του προορισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στους εργαζόμενους των βιομηχανιών της περιοχής τους.

· Με την Περιφέρεια του Krasnodar Krai συμφωνήθηκε η υλοποίηση δράσεων πολιτιστικού τουρισμού με τη συμμετοχή οργανισμών που διοργανώνουν πολιτιστικά φεστιβάλ στις δύο χώρες.

Στο πλαίσιο του τουριστικού φόρουμ «Τόσο διαφορετική Ελλάδα», πραγματοποιήθηκαν επίσης επαφές με εκπροσώπους της Βιβλιοθήκης Ξένης Λογοτεχνίας της Μόσχας για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σε πρόγραμμα με θέμα την παρουσίαση των προσκυνηματικών χώρων και μνημείων σε μια κοινή πολιτιστική διαδρομή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στη συνάντηση συμμετείχαν αρμόδιοι Αντιπεριφερειάρχες από εννέα Περιφέρειες της Ελλάδας, στελέχη του Ε.Ο.Τ. Ρωσίας και Ελλάδας, καθώς και εκπρόσωποι του Υπουργείου Τουρισμού και της ελληνικής Πρεσβείας στη Ρωσική Ομοσπονδία. Πραγματοποιήθηκε ενιαία παρουσίαση του τουριστικού προϊόντος της Ελλάδας και των Ελληνικών Περιφερειών που συμμετείχαν στην Υπουργό Πολιτισμού της κεντρικής κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας, στους τοπικούς Υπουργούς 21 Ρωσικών Περιφερειών και σε τοπικούς τουριστικούς πράκτορες και δημοσιογράφους. Επίσης συμφωνήθηκε να δημιουργηθεί σε κεντρικό επίπεδο, υπό την εποπτεία των δύο Υπουργείων, ένα πολιτιστικό καλεντάρι που θα περιέχει όλες τις μεγάλες πολιτιστικές εκδηλώσεις των δύο χωρών.

Το «Έτος Τουρισμού Ελλάδας-Ρωσίας 2017-2018» αποτελεί ένα επιχειρησιακό πλαίσιο διμερούς συνεργασίας, που περιλαμβάνει την ανάδειξη νέων ελληνικών περιφερειακών προορισμών και των ανταγωνιστικών τους πλεονεκτημάτων, τη στοχευμένη προώθηση νέων θεματικών προϊόντων και τη διεύρυνση της τουριστικής προσφοράς, προκειμένου να ενισχυθεί ουσιαστικά η τουριστική ροή από τη Ρωσία στην Ελλάδα, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και σε βάθος χρόνου.