Η Καλημέρα μας σήμερα είναι από την Ιερισσό…και από τον “Ορκυνά” του Βασίλη Παυλή …ο Ψαράς που πάγωσε στον χρόνο με τα “Ορκίνια”στα δίχτυα του (ψάρια του κόλπου της Ιερισσού)…