Η Θάλασσα της Χαλκιδικής…το λιμάνι… και εδώ στο ένα βήμα -θαρρείς – ο Όλυμπος…