Σύμφωνα με την Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας Σπηλαιολογίας, κατά το διάστημα 13 έως 16 Φεβρουαρίου 2018 το σπήλαιο Πετραλώνων θα παραμείνει κλειστό για το κοινό προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες συντήρησης στο επισκέψιμο τμήμα του