Ξεκίνησαν οι εργασίες   για την προσθήκη 3 αιθουσών διδασκαλίας στο Δημοτικό Σχολείο Καλάνδρας με το οποίο θα επιλυθεί  το κτιριακό πρόβλημα του σχολείου.

Ειδικότερα πρόκειται για ένα έργο ενταγμένο  στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου και πλήρως χρηματοδοτούμενο από αυτόν.