Πανελλαδική απεργία θα πραγματοποιήσουν τη Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου οι σχολικές καθαρίστριες με
απόφαση της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος (ΟΙΥΕ).
Οι καθαρίστριες, σύμφωνα με την ανακοίνωσή τους, διεκδικούν:

Μόνιμη, πλήρη και σταθερή εργασία με αορίστου χρόνου συμβάσεις και πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα
Μονιμοποίηση όλων των εργαζομένων, χωρίς όρους και προϋποθέσεις
Αξιοπρεπείς αμοιβές και επαναφορά όλου του κλάδου στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα (ΒΑΕ).
Ανθρώπινες συνθήκες εργασίας, με τήρηση των κανόνων υγιεινής & ασφάλειας
Χορήγηση των εκ του νόμου προβλεπόμενων μέσων ατομικής προστασίας με αναδρομική ισχύ
Έγκαιρη και άμεση καταβολή των δεδουλευμένων αποδοχών
Ασφάλεια και όχι επισφάλεια στην εργασία
Καμία μείωση αιθουσών, καμία απόλυση εργαζομένης από δημάρχους και σχολικές επιτροπές.