Από τον Σύνδεσμο Φίλων Λαογραφίας και Παράδοσης Αφύτου…η Χαλκιδική μιας άλλης εποχής…Αφυτιώτισσα ντυμένη με την παραδοσιακή φορεσιά της Αφύτου. Δεκαετία 1950.