Οι παρακάτω δείκτες προστίθενται σε μία σειρά ποσοτικών στοιχείων τα οποία πιστοποιούν την σταθερή πορεία εξόδου της ελληνικής οικονομίας από την κρίση και την ύφεση, αναφέρει η ανακοίνωση.

Περισσότερες επιχειρήσεις δημιουργήθηκαν το 2017, σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.), αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΓΕΜΗ, πέρυσι ιδρύθηκαν 30.103 επιχειρήσεις ή 6% περισσότερες σε σχέση με το 2016, ενώ οι διαγραφές εταιρειών στο ίδιο χρονικό διάστημα μειώθηκαν κατά 22%.

Την πιο αξιοσημείωτη άνοδο σημείωσαν οι συστάσεις Ετερόρρυθμων Εταιρειών (αύξηση κατά 43%) και Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (αύξηση κατά 42%).

Οι συστάσεις ανωνύμων εταιρειών, οι οποίες συνήθως αφορούν εταιρικά σχήματα μεγαλύτερου μεγέθους, αυξήθηκαν κατά 7%.

Ωστόσο στα χρόνια της κρίσης, και συγκεκριμένα από το 2012 μέχρι και σήμερα το ισοζύγιο συστάσεων/διαγραφών είναι αρνητικό καθώς τα «λουκέτα» στην αγορά μπαίνουν το ένα μετά το άλλο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, τα τελευταία 5,5 χρόνια έκαναν έναρξη εργασιών 450.669 εταιρείες (φυσικά πρόσωπα και νομικά πρόσωπα/νομικές οντότητες) όταν το ίδιο διάστημα διέκοψαν τις δραστηριότητες τους 507.983 εταιρείες. Πιο συγκεκριμένα σε έναρξη εργασιών προχώρησαν 367.271 φυσικά πρόσωπα και 83.398 νομικά πρόσωπα ενώ την επιχειρηματική τους δραστηριότητα διέκοψαν 439.039 φυσικά πρόσωπα και 68.944 νομικά πρόσωπα.

Η μοναδική νομική μορφή που γνωρίζει άνθιση είναι η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία – ΙΚΕ, γνωστή και ως εταιρεία του 1 ευρώ. Από το 2012 μέχρι σήμερα έχουν συσταθεί 10.424 ΙΚΕ και έχουν διακόψει τη λειτουργία τους μόλις 1.010. Επίσης ιδρύθηκαν 8.120 μονοπρόσωπες ΙΚΕ όταν το ίδιο διάστημα έκαναν παύση εργασιών μόλις 700 εταιρείες.

enikonomia.gr