Τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2018, στις 13.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (Βασ. Όλγας 198, Θεσσαλονίκη), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ: Προέδρου Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας

ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο: Έγκριση για τη συγκρότηση επιτροπής απογραφής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, Διαφάνειας-Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Προγραμματικού Σχεδιασμού Π.Κ.Μ.

Θέμα 2ο: Έγκριση 2ης τροποποίησης προϋπολογισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2018
Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, Διαφάνειας-Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Προγραμματικού Σχεδιασμού Π.Κ.Μ.

Θέμα 3ο: Έγκριση για κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, Διαφάνειας-Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Προγραμματικού Σχεδιασμού Π.Κ.Μ.

Θέμα 4ο: Έγκριση των θεωρημένων προγραμμάτων έργων και εργασιών δημόσιας και μη δημόσιας δασοπονίας έτους 2018
Εισηγητής: Θεοφάνης Παπάς, Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Π.Κ.Μ.

Θέμα 5ο: Έγκριση των δράσεων που συμπεριλαμβάνονται στην πράξη : Τουριστική προβολή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με κωδικό Ο.Π.Σ. 5009748 στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»
Εισηγητής: Αλέξανδρος Θάνος, Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού και Πολιτισμού Π.Κ.Μ.

Θέμα 6ο: Έγκριση για τη διάθεση ποσοστού υπέρ των: α)Ομοσπονδία Συλλόγων Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας − Θεσσαλίας−Θράκης και β) Ομοσπονδία Σωματείων Επαγγελματιών Παραγωγών Πωλητών Λαϊκών Αγορών Μακεδονίας − Θεσσαλίας – Θράκης, επί του εισπραττόμενου ημερησίου τέλους που κατέβαλαν οι πρωτοβάθμιοι φορείς- μέλη των κατά το έτος 2017
Εισηγητής: Κωνσταντίνος Γιουτίκας, Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Π.Κ.Μ.

Θέμα 7ο: Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης για το έργο: Προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση πληροφοριακών συστημάτων προηγμένων τεχνολογιών για τον ηλεκτρονικό εκσυγχρονισμό των παρεχομένων υπηρεσιών των Διευθύνσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών Ανατολικής και Δυτικής Θεσσαλονίκης
Εισηγητής: Δημήτριος Χατζηβρέττας, Αντιπεριφερειάρχης Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Κ.Μ.

Θέμα 8ο: Ορισμός εκπροσώπων στην Επιτροπή γνωμοδότησης για άδεια εγκατάστασης και χρήσης οικήματος από εκδιδόμενο πρόσωπο με αμοιβή της Π.Κ.Μ. – Π.Ε. Χαλκιδικής
Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής

Θέμα 9ο: Ορισμός εκπροσώπων της Π.Κ.Μ.-Π.Ε. Χαλκιδικής για τη συγκρότηση γνωμοδοτικών επιτροπών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης Α’ Λ.Τ. Ν. Μηχανιώνας
Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής

Θέμα 10ο: Ορισμός εκπροσώπων της Π.Κ.Μ.-Π.Ε. Χαλκιδικής για τη συγκρότηση γνωμοδοτικών επιτροπών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης Β’ Λ.Τ. Ν. Μουδανιών
Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής

Θέμα 11ο: Ορισμός εκπροσώπων της Π.Κ.Μ.-Π.Ε. Χαλκιδικής για τη συγκρότηση γνωμοδοτικών επιτροπών του Λιμεναρχείου Ιερισσού
Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής

Θέμα 12ο: Ορισμός εκπροσώπων της Π.Κ.Μ.-Π.Ε. Πιερίας για τη συγκρότηση γνωμοδοτικών επιτροπών του Γ΄ Λ/Τ Σκάλας Κατερίνης και Δ΄ Λ/Τ Πλαταμώνα
Εισηγήτρια: Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας

Θέμα 13ο: Έγκριση για την παράταση ωραρίου λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων πέραν του Εθνικού πλαισίου ωραρίου για τις ημερομηνίες :
Α. Πέμπτη 22 Μαρτίου 2018
Β. Πέμπτη 30 Αυγούστου 2018 στην πόλη της Βέροιας – Π.Ε. Ημαθίας
Εισηγητής: Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας

Θέμα 14ο: Έγκριση για την απαγόρευση αλιείας στους ποταμούς Τριπόταμο και Αράπιτσα της Π.Ε. Ημαθίας για την προστασία των ιχθυοαποθεμάτων
Εισηγητής: Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας

Θέμα 15ο: Έγκριση τρόπου δημοπράτησης του έργου: Επέκταση στεγάνωσης σε τμήματα του ανατολικού αναχώματος της λίμνης Κερκίνης στην Π.Ε. Σερρών
Εισηγητής: Ιωάννης Μωϋσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών

Θέμα 16ο: Έγκριση καθορισμού θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών Τ.Ε.Ι. στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Εισηγήτρια: Παρασκευή Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης

Θέμα 17ο: Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων της Π.Ε. Ημαθίας
Εισηγητής: Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας