Το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή από το Υπουργείο Εργασίας, προβλέπει πως τα κοινωνικά επιδόματα, θα χορηγούνται πλεόν από τον ίδιο φορέα, δηλαδή τον ΟΠΕΚΑ (Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης).

Ο νέος φορέας, έχει βασισθεί όσον αφορά τον σχεδιασμό του στον ΟΓΑ, που πλεόν καταργείται.

Στο πλαίσιο αυτό, ο νέος Οργανισμός είναι μια Ενιαία Αρχή Απόδοσης Επιδομάτων και αναλαμβάνει δέσμη παροχών:

1. Το Επίδομα Παιδιού

2. Το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ)

3. Το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε ανασφάλιστους υπερήλικες, τη χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας και τα έξοδα κηδείας σε περίπτωση θανάτου τους.

4. Τις παροχές και υπηρεσίες του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας.

5. Επιδόματα σε άτομα με αναπηρία.

6. Προνοιακές παροχές, οικονομικές και εισοδηματικές ενισχύσεις και κοινωνικές υπηρεσίες για την οικονομική στήριξη ειδικών και ευπαθών ομάδων.

Συνολικά ο νέος Οργανισμός έχει 9 Κεντρικές Διευθύνσεις, 9 Περιφερειακές Διευθύνσεις στις έδρες των αντίστοιχων Περιφερειών και περιλαμβάνει 275 υπαλλήλους.

Για πρώτη φορά θα γίνεται ηλεκτρονική διασταύρωση στοιχείων και δειγματοληπτικοί έλεγχοι, έτσι ώστε να υπάρχει βεβαιότητα ότι αποδίδονται τα επιδόματα στους πραγματικούς δικαιούχους. Ενώ, στον νέο φορέα προβλέπεται η λειτουργία ενοποιημένου μητρώου δικαιούχων.

Όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας, η σχετική νομοθετική πρωτοβουλία διαμορφώνει πλέον τον δεύτερο βασικό πυλώνα του νέου ψηφιακού Προνοιακού Κράτους Κοινωνικής Αλληλεγγύης.