Μέχρι τις 14 Φεβρουαρίου  θα γίνονται δεκτές  οι αιτήσεις όσων  ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως Υδρονομείς άρδευσης, με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω.

Ειδικότερα οι αιτήσεις ξεκίνησαν από την Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2018 και θα γίνονται δεκτές έως και την Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2018 στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου -στο Μουσείο Αλιευτικών Σκαφών και Εργαλείων (Βιθυνίας 2) στα Νέα Μουδανιά, τις ώρες 08:00 έως 15:00, με αρμόδιο υπάλληλο τον κ. Δαλαμπίρα Κων/σταντίνος.

Πληροφορίες για όλα τα παραπάνω παρέχονται στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Νέας Προποντίδας, στα Νέα Μουδανιά, που εδρεύει στο 2ο όροφο του Μουσείου Αλιευτικών Σκαφών και Εργαλείων, από σήμερα έως και την Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2018, κατά τις ώρες 08.00 έως 15.00 από τον αρμόδιο υπάλληλο Δαλαμπίρα Κων/νο, αλλά και στα τηλέφωνα: 23730-25887 και 23730-25533, FAX: 23730-65037.