Το ίδρυμα Στεφάνου Αθ. Κότσιανου και Καίτης Στεφ. Κότσιανου στο πλαίσιο των σκοπών του αποφασίζει τη χορήγηση έξι βραβείων σε μαθητές γυμνασίων και λυκείων του Πολυγύρου σχολ. έτους 2016-2017 και θα δέχεται αιτήσεις έως τις 20 Φεβρουαριου
Πληροφορίες: Αναστασία Τράκα, Γραφείο Περιουσίας, Δήμος Πολυγύρου-Ν.Χαλκιδικής, Τηλ:2371350743

Δείτε εδώ την Πρόσκληση