Ανακοινώθηκε η ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης για τη δράση «Αναβάθμιση δικτύων ύδρευσης και περιορισμός διαρροών», κατά την οποία επιλέχθηκαν 71 προτάσεις συνολικού προϋπολογισμού 88,6 εκατομμυρίων ευρώ, ποσό το οποίο ικανοποιεί το σύνολο των προτάσεων που κατατέθηκαν από Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης και ΟΤΑ Α’ Βαθμού.

Σε αυτό το πλαίσιο, στον Νομό Χαλκιδικής χρηματοδοτούνται οι εξής Δήμοι:

Δήμος Κασσάνδρας με ποσό €1.199.400,00 (για το έργο «επέκταση συστήματος τηλελέγχου, τηλεχειρισμού και ελέγχου διαρροών δικτύων ύδρευσης του Δήμου Κασσάνδρας στη Δ.Ε. Παλλήνης»)
Δήμος Ν. Προποντίδας με ποσό €1.499.468,21 (για το έργο «εγκατάσταση συστημάτων τηλεμετρίας και αυτοματισμού στα δίκτυα ύδρευσης και ηλεκτρονικό σύστημα εντοπισμού και ελέγχου διαρροών στα εσωτερικά δίκτυα των Τ.Δ. της Δ.Ε. Μουδανιών»)

Τα ζωτικής σημασίας έργα αυτά, θα βάλουν τέλος σε χρόνια προβλήματα διαχείρισης υδάτων, εκσυγχρονίζοντας τα δίκτυα και διασφαλίζοντας τη δημόσια υγεία, την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών καθώς και την περιβαλλοντική ισορροπία.
Στρατηγικός στόχος του προγράμματος του ΥΜΕΠΕΡΑΑ (Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη) του ΕΣΑΠ 2014-2020 είναι η διασφάλιση ης ορθολογικής διαχείρισης των υδατικών πόρων της χώρας, καθώς και η βελτίωση της ποιότητας και της επάρκειας των αποθεμάτων με ταυτόχρονη μείωση των διαρροών.