Μειωμένα για το έτος 2018 θα εξακολουθούν να είναι τα δημοτικά τέλη (Ύδρευση -Αποχέτευση -Καθαριότητα-Ηλεκτροφωτισμός) σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού του Δήμου Ν.Προποντίδας, με ελαφρύνσεις σε νέες κατηγορίες κοινωνικών ομάδων, όπως οι μακροχρόνια άνεργοι και οι μονογονεϊκές οικογένειες και με επιπρόσθετες ελαφρύνσεις στις Τρίτεκνες οικογένειες.
Βασική προϋπόθεση αποτελεί να είναι Δημότες και μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Ν.Προποντίδας.
Αναλυτικότερα:
• Μείωση 50% των δημοτικών τελών για την πρώτη και κύρια κατοικία των πολύτεκνων οικογενειών.
• Μείωση 50% για την πρώτη και κύρια κατοικία των τρίτεκνων οικογενειών.
• Μείωση 50% των δημοτικών τελών για την πρώτη και κύρια κατοικία άπορων ή οικονομικά αδύναμων.
• Μείωση 50% των δημοτικών τελών στα ακίνητα που διαμένουν άτομα με ποσοστό αναπηρίας άνω των 67%.
• Μείωση 50% των δημοτικών τελών στα ακίνητα που διαμένουν άτομα με μακροχρόνια ανεργία.
• Μείωση 50% των δημοτικών τελών στα ακίνητα που διαμένουν Μονογονεϊκές οικογένειες.
Για τις ως άνω μειώσεις ισχύουν εισοδηματικά κριτήρια, καθώς και άλλες προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στην υπ’ αριθμ. 1443/2017 ΑΔΣ (ΑΔΑ: ΩΞ33ΩΚΤ-4Κ2) και στα τηλ. 2373350266,260,246.
Για τις υπόλοιπες κατηγορίες πληθυσμού τα δημοτικά τέλη θα παραμείνουν στα ίδια επίπεδα.