Συνεχίζεται, με μεγάλη συμμετοχή,  για δεύτερη και τελευταία μέρα το σεμινάριο  με θέμα «Δημιουργία εξαγώγιμου προϊόντος & εξαγωγικές διαδικασίες» που διοργανώνει το Επιμελητήριο Χαλκιδικής σε συνεργασία με την Enterprise Greece και την Επιμελητηριακή Αναπτυξιακή Εταιρεία Χαλκιδικής.
Ο Πρόεδρος κος Κουφίδης Ιωάννης τόνισε στον χαιρετισμό του ότι το Επιμελητήριο συνεχίζει την στήριξη στις επιχειρήσεις της Χαλκιδικής, ενισχύοντας τον εξαγωγικό χαρακτήρα, την εξωστρέφεια, την δικτύωση και την επιχειρηματική ικανότητα.

 

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο πραγματοποιείται με την συνεργασία του εθνικού φορέα ENTERPRISE GREECE και της Επιμελητηριακής Αστικής Εταιρίας Χαλκιδικής «ΕΠ.ΑΝ.ΕΧ» στο πλαίσιο της στήριξης των τοπικών, εν δυνάμει εξαγωγικών επιχειρήσεων αλλά και των εξαγωγέων της Χαλκιδικής που βρίσκονται σε αρχικό στάδιο.

Κεντρικός ομιλητής στο σεμινάριο είναι ο Διευθυντής Πληροφόρησης και Υποστήριξης επιχειρήσεων Ελληνικού Οργανισμού Εξωτερικού Εμπορίου και Επενδύσεων κ. Γιώργος Παπαστεργιόπουλος ο οποίος ανέλυσε απόλυτα εξειδικευμένα όλες τις ενέργειες και τα σωστά βήματα που πρέπει να κάνει ο υποψήφιος εξαγωγέας, ώστε να αποφευχθούν χάσιμο χρόνου, χρημάτων κ.λ.π. από λάθος κινήσεις λόγω άγνοιας.

Στην ύλη του σεμιναρίου ενδεικτικά παρουσιάζονται και θα αναλυθούν και σήμερα δεύτερη μέρα των εργασιών του σεμιναρίου, από τον κ. Παπαστεργιόπουλο, τα παρακάτω θέματα…
• Δημιουργία – κατοχύρωση εμπορικών σημάτων.
• Δημιουργία εξαγώγιμου προϊόντος (από πλευράς της marketing διάστασής του) δηλ. design, συσκευασία (περιέκτης, ετικέτα), πιστοποιήσεις.

• Σήμανση προϊόντων – barcode κ.λ.π.
• Δημιουργία επικοινωνιακών εργαλείων.
• Επιλογή ξένων αγορών και προσαρμογή των προϊόντων σε αυτές.

• Μεθοδολογία εξεύρεσης πελατών στις αγορές – στόχους.
• Δράσεις που απαιτούνται για την εξεύρεση πελατών.
• Αναφορά σε Διεθνείς Εκθέσεις (τρόπος επιλογής της κατάλληλης Έκθεσης και βήματα οργάνωσης).
• Αναφορά σε Β2Β συναντήσεις και τρόπος σωστής προετοιμασίας τους.
• Τρόπος συζήτησης με τους υποψήφιους πελάτες, θέματα κατάρτισης εμπορικών συμφωνιών.
• Τι περιλαμβάνει μια εμπορική συμφωνία.
• Τρόποι παράδοσης – χρήση Διεθνών εμπορικών όρων.
• Τρόποι πληρωμής – συνεργασία με τράπεζες.

• Ασφαλίσεις φορτίων – πελατών.
• Κοστολόγηση εξαγόμενου προϊόντος, θέματα Φ.Π.Α. εξαγωγών.
• Συνοδευτικά έγγραφα εξαγωγών κ.λ.π.
• Ιδιαιτερότητες – ειδικό καθεστώς εξαγωγών σε τρίτες χώρες σχετικά με έλεγχο και πιστοποίηση φορτίων (έκδοση ειδικών πιστοποιητικών κ.λ.π.)
• Χρήση κατάλληλων βάσεων δεδομένων για άντληση χρήσιμων στοιχείων. Αξιοποίηση των εμπορικών μας ακολούθων.

Ο Οργανισμός Enterprise Greece (Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου), είναι ο αρμόδιος εθνικός φορέας (υπό την εποπτεία του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού) για την προσέλκυση επενδύσεων στην Ελλάδα και την προώθηση εξαγωγών.

Μετά τη λήξη του σεμιναρίου θα δοθούν στους συμμετέχοντες βεβαιώσεις συμμετοχής.

*Ρεπορτάζ: Σουζάνα Καζάκα
*Επιμέλεια Οπτικοακουστικού Υλικού – Φωτογραφίες : Ζωή Γανίτη