Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής συνδιοργανώνει ενημερωτική εκδήλωση για την δράση του  ΕΠΑνΕΚ με θέμα την  «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»  την  Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου στις 19:00 στο Συνεδριακό Κέντρο του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής,

Στην εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αναλυτική παρουσίαση της δράσης και θα ακολουθήσει συζήτηση με τους ενδιαφερόμενους προς επίλυση αποριών.

Πληροφορίες για συμμετοχή ΑμεΑ στα τηλ.: 2310-480.000, 23710-24200) .