Παρακαλούμε τα μέλη της ομάδας όσοι επιθυμούν να εκπαιδευτούν και να πιστοποιηθουν πάνω σε θέματα δασοπροστασίας και δασοπυροσβεσης , θα πρέπει να επικοινωνήσουν άμεσα με την γραμματεία το αργότερο και έως στις 19/2/2018 για να σταλούν στην αρμόδια υπηρεσία.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά:
Ονοματεπώνυμο , Α.Δ.Τ , Ημερομηνία γέννησης.